Välkommen med båt

Vi välkomnar att utforska våra fina sjöar men uppmanar samtidigt vikten att vi alla följer gällande regler. De olika sjöar har olika förutsättningar, läs mer om våra sjöar HÄR. Det är ej tillåtet för allmänheten att förvara båtar på andra platser än angivet i nedan sektion Båtplatser. För er som kommer på besök vill vi påminna att läsa nedan sektion om besök med båt.

Båtplatser

Båtplatser för allmänheten upplåtes endast i Södra Bergundasjön på anvisade platser. Övriga sjöar har inte möjlighet till egen båtplats. Friliggande båtar är EJ tillåtna i någon sjö och dessa kommer märkas ut för att sedan bortforslas.

Båtplats i Södra Bergunda kostar 1 000kr per år.
Information om bryggupptagning/sjösättning samt regler annonseras som nyhet på denna hemsida inför varje säsong.

Vinteruppläggningsplatserna får endast nyttjas av de som hyr båtplats av föreningen.

Anmäl intresse av båtplats till info@vaxjofvo.se

Förtöjning av båtar

Våra bryggor har Y-bommar och skall förtöjas enligt anvisning där båten är frilagd från brygga enligt nedan bild.

Tillfälligt besök med båt

Du är välkommen på besök med din båt/farkost, observera regler och information på denna sida vad som gäller. Tillgängliga båtramper med bilåtkomst finns endast till Södra- och Norra Bergundasjön, se KARTA på iFiske

Tillåtna Båtar / Farkoster

Motordriven båt är ENDAST tillåtna i sjöarna Södra- och Norra Bergundasjön.
Hela Södra Bergundasjön och del av Norra Bergundasjön är belägen i naturreservat och 2-taktsmotorer är ej tillåtna, läs mer HÄR om Bokhultets Naturreservat.

I samtliga övriga sjöar är motordrivna farkoster förbjudna.