Välkommen med båt

Vi välkomnar att utforska våra fina sjöar men uppmanar samtidigt vikten att vi alla följer gällande regler. De olika sjöar har olika förutsättningar, läs mer om våra sjöar HÄR. Det är ej tillåtet för allmänheten att förvara båtar på andra platser än angivet i nedan sektion Båtplatser. För er som kommer på besök vill vi påminna att läsa nedan sektion om besök med båt.

Båtplatser

Båtplatser för allmänheten upplåtes endast i Södra Bergundasjön och på anvisade platser. Övriga sjöar har inte möjlighet till egen båtplats. Observera att friliggande båtar är EJ tillåtna i någon av våra sjöar och kommer omhändertas. Med båtplats kommer ett ansvar att följa gällande avtal och regler för våra båtplatser.

Övergripande information och regler

 • Båtplats i Södra Bergunda kostar 1 000kr per år.
 • Föreningen tillämpar kölista för lediga platser
 • Intresse och frågor rörande båtplats hänvisas till info@vaxjofvo.se
 • Båtplats är till för privat bruk. Näringsverksamhet tillåts ej utan styrelsen skriftliga medgivande.
 • Avtal, instruktioner och regler ska åtföljas

Upptagning och Sjösättning

 • Tillgång till båtplats är generellt början Maj — Mitten Oktober
 • Exakt tidpunkt för sjösättning och upptagning sker här på hemsidan
 • Vissa bryggor tas upp under vintertid, båtar skall vara upptagna innan upptagning av bryggan
 • Vid året-om-bryggor är tillåtet att anväda båtplatsen året om, om väder tillåter
 • Under säsong MÅSTE båt sjösättas, se mer under vinterförvaring

Vinterförvaring av båtar
I samband med våra bryggor finns möjlighet till vinterförvaring, observera nedan regler.

 • Vinteruppläggning får ENDAST användas för dig som hyrt båtplats för senaste säsongen
 • Båtar ska förvaras på anvisade platser
 • Förvaring på land under sommarsäsong är EJ tillåtet
 • Förvaring av tillbehör, släp och trailer är EJ tillåtet
 • Ej tillåten förvaring kommer omhänder tas, se vidare nedan stycke

Omhändertagande och bortforsling av båtar
Nedan är exempel då båtar kommer bortforslas och kan utlösas mot hanteringsavgift på 3 500kr.

 • Friliggande båtar
 • Ej åtföljande av avtal och regler
 • Felaktigt förtöjning av båtar
 • Ej upptagna båtar vid tillfälle för bryggupptagning
 • Otillåten förvaring av båtar i anslutning till bryggor på sjö och land
Förtöjning av båtar

Samtliga av våra bryggor, förutom Sundet, är utrustade med Y-bommar till samtliga platser för att underlätta din förtöjning. Felaktig förtöjning medför skador och slitage på både bryggor, bommar och närliggande båtar varför det är mycket viktigt att båtar förtöjes enligt givna instruktioner.  Felaktigt av hantering av båten vid våra bryggor och icke hörsammande efter våra instruktioner kommer medföra att båt avlägsnas och får kvitteras ut mot hanteringsavgift.

 • Förtöjning SKA ske enligt nedan instruktion från tillverkare, notera särskilt:
  • Fören får INTE vidröra bryggan vid något läge
  • Båten SKA förankras på bägge sidor, både i för och akter
  • Elastisk anordning SKA användas i fören
 • Vidare gäller även generellt:
  • Förbjudet att gå på bommar
  • Giltigt klistermärke ska finnas placerat väl synligt på båten
  • Justering och anpassning SKA ske efter påpekande av förening eller tillsyningspersoner
  • Regelbunden tömmning av regnvatten i båten SKA ske

Exempel på exemplariskt förtöjning av båten som gör oss väldigt glada:

Bryggor

Vallen
Säsong: Brygga och Y-bom tas upp vintertid
Antal platser: 60
Förtöjning: Y-bom
Hitta hit: VISA KARTA


Furutå
Säsong: Brygga och Y-bom tas upp vintertid
Antal platser: 34
Förtöjning: Y-bom
Hitta hit: VISA KARTA

Sundet
Säsong: Brygga tillgänglig året om
Antal platser: 16
Förtöjning: Friliggande med boj
Hitta hit: VISA KARTA

Petersburg
Säsong: Brygga tillgänglig året om, Y-bom tas bort vintertid
Antal platser: 34
Förtöjning: Y-bom
Hitta hit: VISA KARTA

Vikaholm
Säsong: Brygga och Y-bom tillgängliga året runt
Antal platser: 34
Förtöjning: Y-bom
Hitta hit: VISA KARTA

Tillfälligt besök med båt

Du är välkommen på besök med din båt/farkost, observera regler och information på denna sida vad som gäller. Tillgängliga båtramper med bilåtkomst finns endast till Södra- och Norra Bergundasjön, se KARTA på iFiske

Tillåtna Båtar / Farkoster

Motordriven båt är ENDAST tillåtna i sjöarna Södra- och Norra Bergundasjön.
Hela Södra Bergundasjön och del av Norra Bergundasjön är belägen i naturreservat och 2-taktsmotorer är ej tillåtna, läs mer HÄR om Bokhultets Naturreservat.

I samtliga övriga sjöar är motordrivna farkoster förbjudna.