Välkommen att fiska

Genom vår förening upplåter vi våra vatten för allmänheten att bedriva sportfiske. Det är en förmån att få tillgång till så fint och centralt beläget vatten vilket vi ska vara rädda om. Det är viktigt att vi respekterar och följer de regler vår förening givit för fisket, tillsammans kan vi bibehålla ett attraktivt och hållbart fiskebestånd. Tack för din medverkan och att du bidrar vår verksamhet med att skaffa giltigt fiskekort.

Vi vill uppmärksamma om att från Växjö kommun nu finns en kostrekommendation som av hälsoskäl begränsar intag av fisk från våra sjöar Trummen, Växjösjön samt Södra och Norra Bergundasjön. Detta på grund av nytt hälsobaserat riktvärde för PFAS från EU.

Läs mer på nedan länkar till Växjö Kommun:
Ny kostrekommendation på grund av PFAS i fisk
Frågor och svar om PFAS i fisk (fördjupning)

Fiskekort och Regler

Fiske är ENDAST tillåtet tillsammans med giltigt fiskekort och vid följande av våra regler. Samtliga fiskekort säljes digitalt via iFiske där närmare bekrivning av fisket, sjöarna och uppdaterade regler finns.

Vill särskilt påminna om att fiske i dammar/laguner samt mellanliggande vattendrag inte ingår i fiskekort. Även fiske med motor, så kallad trolling, är strängeligen förbjuden.
Kompletta regler finns HÄR
iFiske – Sportfiskemässan SE

Fisketillsyn

Föreningen bedriver aktiv fiskevård och tillsyn för att vi alla ska kunna njuta av gott fiske. Tillsyn sker kontinuerlig av vår grupp av utbildade och certifierade Fisketillsyningsmän. Utöver tillsyn är dessa våra guider och ansikte utåt och vi välkomnar till dialog och samtal när vi möts.

Vill påminna om att fiske utan giltigt fiskekort är ett brott enligt Sveriges Lag och kommer rapporteras till lagförande myndighet för hantering av åklagare. Vid brott mot föreningens regler utdelas kontrollavgift på 2 000kr direkt av tillsyningsmän.

För att komma i kontakt med våra tillsyningsmän för frågor, synpunkter eller iaktagelser: tillsyn@vaxjofvo.se

Gruppfiske och evenemang

Gruppfiskekort för evenemang såsom fisketävlingar för skolor, företag och liknande säljs direkt av styrelsen.
Kontakta oss på info@vaxjofvo.se

Sportfiske för ungdomar

Kräftfiske

Kräftfiske ingår EJ i upplåtelse till fiske och inte tillåtet utan tillstånd.
Föreningen genomför varje år provfiske varefter beslut tas om kräftfiske kan upplåtas till allmänheten. Under hösten annonseras beslut om eventuell upplåtelse om kräftfiske på denna sida med instruktioner hur tillstånd kan köpas.

Nätfiske

Nätfiske eller annan typ av fiske som inte finns angivet i våra regler är strängeligen förbjudna. Fiske med nät eller fasta redskap är endast tillåtet för delägare till fastigheter som är medlemmar i föreningen. Regler för hur delägares fiske får bedrivas bestäms på föreningens årsmöte.

Djupkartor

För er som inte har de digitala hjälpmedlen med sjökort och djupkartor arbetar vi på att samla det för våra sjöar.
För närvarande finns nedan tillgängliga publikationer att tillgå.

Djupkarta Södra Bergundasjön