Växjösjöarnas Fiskevårdsområdesförening

Föreningen bedriver vatten- och fiskevård samt upplåter fiske genom försäljning av fiskekort åt allmänheten i Barnsjön, Trummen, Södra och Norra Bergundasjön samt Växjösjön. Vi tror på att ett hållbart, långsiktigt och aktivt engagemang i våra vatten och dess närområde gynnar både natur och människor. Vi är stolta över senaste årens stora insatser för vattenkvalité som resulterat stadsnära sjöar för både bad, fiske, rekreation och hållbar natur.

Vi arbetar efter en fiskevårdsplan som du kan finna HÄR

Historia

1993 slogs tre mindre fiskevårdsområden samman och bildade den juridiska personen Växjösjöarnas Fiskevårdsområdesförening för att kunna tillgodose efterfrågan på ett större fiskevatten med varierande fiske. Begäran om sådant vatten hade tidigare väckts från både sportfiskeorganisationerna och motion i kommun- fullmäktige angående frågan om ett så kallat kommunfiskekort.

Enligt stadgarna är föreningens syfte att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt upplåta fiske till allmänheten.

Ingående sjöar är Barnsjön, Trummen, Växjösjön, Södra och Norra Bergundasjön. Fiskevårdsområdesföreningen förvaltar det fiske som ingår i fiskevårdsområdet och medlemmarna i fiskevårdsområdesföreningen är ägarna till fisket.
För närmare information om ägare, se nedan sektion.

Ägare

Fiskevårdsområdesföreningen är en juridisk person som ägs av sina medlemmar. Föreningen förvaltar det fiske som ingår i fiskevårdsområdet och medlemmar i fiskevårdsområdesföreningen är ägarna till fisket. Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av fiskevårdsområdetsföreningens angelägenheter utövas på fiskestämman (årsmötet).

Medlemmar är cirka 40 till antalet och består av nedan:

  • Delägarna till Dänningelanda fiskesammfällighet
  • Delägarna till Skirs fiskesammfällighet
  • Växjö Kommun
  • Södra Skogsägarna
  • Region Kronoberg
  • Bergunda Prästgård
  • Bergkvara Gård

Karta över vattenägare finns HÄR
Frågor rörande ägandeskap ställs till info@vaxjofvo.se

Styrelse

Föreningens styrelse består av nedan personer för räkenskapsåret 2023

Nils Posse Ordförande
Signe Noresson vice Ordförande
Pär-Emil Johansson Kassör
Jan Magnusson Sekreterare
Carl Carlsson vice Sekreterare
Gabrielle Posse Ledamot
Rune Nilsson Ledamot
Owe Eklund Ledamot
Leif Cesar Suppleant
Linus Roos Suppleant

 

Kontakt

Föreningen kontaktas på info@vaxjofvo.se

Frågor rörande fisketillsyn riktas direkt till tillsyn@vaxjofvo.se