Information till båtägare vid föreningens bryggor i Södra Bergundasjön. 

Bryggor och bommar är på plats lördag 6/5 – välkommen att sjösätta.
Tänk på att båten måste vara sjösatt SENAST 28 maj.
Området ingår i naturreservatet och båtar endast får ligga på land under vintertid.

 
Betalning
Årsavgift på 1 000kr inbetalas till bankgiro 5610-7352 Växjösjöarnas fvo.
Ange ert namn samt helst båtplatsnummer som referens.
Senast inbetalningsdag är 6 maj.

Förtöjning och mer information
Båten skall förtöjas så att den inte inte ligger mot bryggan enligt bild längst ner.
Läs mer på vår hemsidan HÄR om våra bryggor och vad som gäller för dig med båt 

Uppmärkning
Efter inbetalning kommer ni få ett klistermärke som kvitto på att platsen är betald.
Klistermärke SKALL placeras väl synligt på eran båt.
Vi uppmanar även att ni märker er båt med namn, telefonnummer eller båtplatsnummer.

 Fiskekort
För fiske i våra sjöar krävs fiskekort, detta ingår EJ i båtplatsen.
Fiskekort köpes separat på iFiske vilket nås enklast här på vår hemsidan med på länken Köp Fiskekort

Bokhultets Naturreservat
Hela Södra Bergundasjön och del av Norra Bergundasjön med strandområden ingår i Bokhultets naturreservat.
Flera av reservatsbesluten berör fiske och båtliv på och invid Bergundasjöarna.
Du hittar mer information HÄR på vår hemsida samt på Växjö Kommuns hemsida och även på anslagstavlor vid bryggorna.

Observera att 2-taktsmotorer är förbjudna inom naturreservatets gränser.