Information till Båtägare Södra Bergundasjön

Bryggor och bommar är på plats senast Fredag den 23:e April på samtliga bryggor, därefter är ni välkomna att sjösätta. I år skickas ingen faktura för båtplatsen utan inbetalning av avgiften på 1 000 kr ska ske SENAST 10/5 till bankgiro 5610-7352. Samtliga båtägare...