Vårdfiske med bottengarn under Maj

Under Maj månad och i början på Juni bedriver vi kompletterande vårdfiske som komplettering till senaste årens framgångsrika reduktionsfiske för att höja vår vattenkvalité. Vänligen respektera att inte fiska eller på annat sätt vara nära utrustningen.Bottengarnen är...