Under Maj månad och i början på Juni bedriver vi kompletterande vårdfiske som komplettering till senaste årens framgångsrika reduktionsfiske för att höja vår vattenkvalité. Vänligen respektera att inte fiska eller på annat sätt vara nära utrustningen.
Bottengarnen är väl utmärkta och är belägna dels söder om bro i Trummen samt i Norra Bergundasjön.

Läs mer om vårt aktiva arbete tillsammans med Växjö Kommun och Klara Vatten AB


Magnus och Jesper på klaravatten.se. Foto: Hans Runesson
Magnus och Jesper på klaravatten.se. Foto: Hans Runesson