Välkommen till båtsäsong 2023

  Information till båtägare vid föreningens bryggor i Södra Bergundasjön.  Bryggor och bommar är på plats lördag 6/5 – välkommen att sjösätta.Tänk på att båten måste vara sjösatt SENAST 28 maj.Området ingår i naturreservatet och båtar endast får ligga på...