Uppdaterade regler för fiske

Föreningen har beslutat uppdatera regler för fiske som bland annat innebär: Gädda 50-75 cm (min/max) Gös 50-65 cm (min/max) Fisk mindre eller större än ovanstånde mått SKA återutsättas på fångstplats, oavsett skick. Max två fiskar, gädda eller gös, per fiskekort och...

Ny kostrekommendation för fisk från Växjösjöarna

Vi vill uppmärksamma om att från Växjö kommun nu finns en kostrekommendation som av hälsoskäl begränsar intag av fisk från våra sjöar Trummen, Växjösjön samt Södra och Norra Bergundasjön. Detta på grund av nytt hälsobaserat riktvärde för PFAS från EU. Läs mer på nedan...