Vi vill uppmärksamma om att från Växjö kommun nu finns en kostrekommendation som av hälsoskäl begränsar intag av fisk från våra sjöar Trummen, Växjösjön samt Södra och Norra Bergundasjön. Detta på grund av nytt hälsobaserat riktvärde för PFAS från EU.

Läs mer på nedan länkar till Växjö Kommun:
Ny kostrekommendation på grund av PFAS i fisk
Frågor och svar om PFAS i fisk (fördjupning)