Föreningen har beslutat uppdatera regler för fiske som bland annat innebär:

  • Gädda 50-75 cm (min/max)
  • Gös 50-65 cm (min/max)
  • Fisk mindre eller större än ovanstånde mått SKA återutsättas på fångstplats, oavsett skick.
  • Max två fiskar, gädda eller gös, per fiskekort och dag.
  • Abborre mindre än 20 cm, fritt antal.
  • Abborre mellan 20-35 cm, högst 5st per fiskekort och dag.
  • Abborre större än 35 cm SKA återutsättas på fångstplats, oavsett skick.
  • Förbud mot riktat fiske efter Gös i maj månad.

Vill även passa på att påminna om att tvåtaktsmotorer är förbjudna från och med 2021-01-01 i Södra Bergundasjön och del av Norra Bergundasjön, (se Bokhultets reservatsföreskrifter).

Köp av fiskekort och kompletta fiskeregler finner ni HÄR