Bryggor och bommar är på plats senast Fredag den 23:e April på samtliga bryggor, därefter är ni välkomna att sjösätta. I år skickas ingen faktura för båtplatsen utan inbetalning av avgiften på 1 000 kr ska ske SENAST 10/5 till bankgiro 5610-7352. Samtliga båtägare erhåller efter erlagd betalning klistermärke som kvitto på betalningen. Klistermärke SKA appliceras, från bryggan, väl synligt på båten.

Båten kvar på land ?
Om ni väljer att förvara båten på land efter den 10/5 vill vi att ni informerar per mail på info@vaxjofvo.se
Påminner om att vid förvaring på land ska båten ALLTD märkas med NAMN, TELEFONNUMMER, BRYGGPLATSNUMMER.

Fiskekort
Observera att fiskekort INTE ingår i hyran bryggplats.
Vi bedriver aktiv fisketillsyn och samtliga fiskeutövare MÅSTE ha giltigt fiskekort och följa våra regler.
Observera särskilt att fiske med hjälp av motor, så kallad trolling, är strängeligen FÖRBJUDEN.
Fiskekort och regler finns HÄR

Naturreservat
Vill påminna om att Södra Bergundasjön ingår i naturreservat och man bör känna till dess regler som kan ses HÄR.
Särkild uppmärksammande görs på att från och med 2021 är det EJ tillåtet med 2-taktsmotorer.

Förtöjning av båten
Tänk på att förtöja så att båten inte ligger mot bryggan, nedan finns en bild hur förtöjning ska ske.