Under vecka 32 kommer vi påbörja standardiserat provfiske för att undersöka fiskens mående och bestånd i våra sjöar.
Arbetet genomförs genom Växjö Kommun tillsammans med entreprenören Klar Vatten AB. Arbetet består av nätfiske och kommer pågå några veckor i samtliga av våra sjöar. Vi påminner att visa aktsamhet för fiskeredskapen och inte bedriva aktivitet i närheten av dessa.