Under veckans årsmöte för verksamhetsåret 2021 genomfördes avtackning av vår mycket upskattade kassör och tillika sekreterare Leif Carlsson. Leif har varit med sedan bildandet av vår förening och engagerad i fiskefrågor under snart 40 års tid. Vår ordförande Nils Posse genomförde avtackning med en utlysning av livslångt hedermedlemskap och symboliskt bidrag till Leif stora trädgårdsintresse.

Leif stora kunskap och alltid hjälpsamma arbete har betytt mycket för både Växjö Kommuns invånare, sportfiskare, naturintresserade som föreningen och dess medlemmar.  Vi önskar honom många fina stunder i trädgården och hoppas att vi får fortsätta glädjas av hans delaktighet i föreningens aktiviteter.

Uppdatering av styrelsen finns HÄR