Vi behöver alla hjälpas åt att bevara vår natur där en del är att bevaka invasiva arter som påverkar ekosystemet. Tack vare tips från allmänheten och tidiga bekämpningsinsatser hindrades växten från att etablera sig i sjön Bolmen i Hallands län.
Omfattande inventering gjordes i hela sjön under sommaren och bekämpas nu under 2021. Vid en DNA-studie visade det sig att just detta sjögull kom från ett område i Mälaren, troligen via att någon flyttat en båt mellan dessa vatten.

Länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge har tillsammans under våren 2021 tagit fram en informationsbroschyr om akvatiska invasiva främmande arter som förekommer i länen. Arbetet med att bekämpa främmande invasiva arter i vatten är mycket kostsamt och svårt, därför är en tidig upptäckt många gånger avgörande för att lyckas.