Till båtägare som hyr plats vid föreningens bryggor i Vallaviken, Furutåviken samt Petersburg i Södra Bergundasjön

 Föreningen har beslutat att ta upp bryggorna för vintersäsongen.
Samtliga båtar skall vara upptagna och borta från bryggan senast söndagen 6 november.

 Arbetena med att ta upp bryggorna påbörjas vecka 45, måndagen 7 november.

 Se över Era båtar så de är märkta med namn och telefonnummer.
Tillse
 att Y-bommarna är helt rena från öglor förtöjningar kedjor mm