Fisketillsyn

I veckan samlades några av våra tillsyningsmän för en gemensam insats samt planering av sommarens aktiviteter.Utöver att beivra lagbrott av olovlig fiske är fisketillsynen en viktig del där vi dagligen möter med våra trevliga besökare och pratar om vårt fiske och våra...

Information om spridning av invasiva arter

Vi behöver alla hjälpas åt att bevara vår natur där en del är att bevaka invasiva arter som påverkar ekosystemet. Tack vare tips från allmänheten och tidiga bekämpningsinsatser hindrades växten från att etablera sig i sjön Bolmen i Hallands län.Omfattande inventering...

Uppdaterade regler för fiske

Föreningen har beslutat uppdatera regler för fiske som bland annat innebär: Gädda 50-75 cm (min/max) Gös 50-65 cm (min/max) Fisk mindre eller större än ovanstånde mått SKA återutsättas på fångstplats, oavsett skick. Max två fiskar, gädda eller gös, per fiskekort och...

Ny kostrekommendation för fisk från Växjösjöarna

Vi vill uppmärksamma om att från Växjö kommun nu finns en kostrekommendation som av hälsoskäl begränsar intag av fisk från våra sjöar Trummen, Växjösjön samt Södra och Norra Bergundasjön. Detta på grund av nytt hälsobaserat riktvärde för PFAS från EU. Läs mer på nedan...

Vårdfiske med bottengarn under Maj

Under Maj månad och i början på Juni bedriver vi kompletterande vårdfiske som komplettering till senaste årens framgångsrika reduktionsfiske för att höja vår vattenkvalité. Vänligen respektera att inte fiska eller på annat sätt vara nära utrustningen.Bottengarnen är...

Information till Båtägare Södra Bergundasjön

Bryggor och bommar är på plats senast Fredag den 23:e April på samtliga bryggor, därefter är ni välkomna att sjösätta. I år skickas ingen faktura för båtplatsen utan inbetalning av avgiften på 1 000 kr ska ske SENAST 10/5 till bankgiro 5610-7352. Samtliga båtägare...