Vårdfiske med bottengarn under Maj

Under Maj månad och i början på Juni bedriver vi kompletterande vårdfiske som komplettering till senaste årens framgångsrika reduktionsfiske för att höja vår vattenkvalité. Vänligen respektera att inte fiska eller på annat sätt vara nära utrustningen.Bottengarnen är...

Information till Båtägare Södra Bergundasjön

Bryggor och bommar är på plats senast Fredag den 23:e April på samtliga bryggor, därefter är ni välkomna att sjösätta. I år skickas ingen faktura för båtplatsen utan inbetalning av avgiften på 1 000 kr ska ske SENAST 10/5 till bankgiro 5610-7352. Samtliga båtägare...