Välkommen till båtsäsong 2022

  Information till båtägare vid föreningens bryggor i Södra Bergundasjön.  Bryggor och bommar är på plats fredagen den 22 april – välkommen att sjösätta.Tänk på att båten måste vara sjösatt SENAST 13 maj.Området ingår i naturreservatet och båtar endast får...

Avtackning Leif Carlsson

Under veckans årsmöte för verksamhetsåret 2021 genomfördes avtackning av vår mycket upskattade kassör och tillika sekreterare Leif Carlsson. Leif har varit med sedan bildandet av vår förening och engagerad i fiskefrågor under snart 40 års tid. Vår ordförande Nils...

Information Årligt Provfiske samt Båtstöld

ProvfiskeUnder perioden 8-13 Augusti kommer årligt provfiske kommer bedriva i samtliga sjöars förutom Barnsjön. Provfisket genomförs i samarbete med Klara Vatten AB och kommer bestå av nätfiske. Vi påminner att visa aktsamhet för fiskeredskapen och inte bedriva...

Fisketillsyn

I veckan samlades några av våra tillsyningsmän för en gemensam insats samt planering av sommarens aktiviteter.Utöver att beivra lagbrott av olovlig fiske är fisketillsynen en viktig del där vi dagligen möter med våra trevliga besökare och pratar om vårt fiske och våra...

Information om spridning av invasiva arter

Vi behöver alla hjälpas åt att bevara vår natur där en del är att bevaka invasiva arter som påverkar ekosystemet. Tack vare tips från allmänheten och tidiga bekämpningsinsatser hindrades växten från att etablera sig i sjön Bolmen i Hallands län.Omfattande inventering...

Uppdaterade regler för fiske

Föreningen har beslutat uppdatera regler för fiske som bland annat innebär: Gädda 50-75 cm (min/max) Gös 50-65 cm (min/max) Fisk mindre eller större än ovanstånde mått SKA återutsättas på fångstplats, oavsett skick. Max två fiskar, gädda eller gös, per fiskekort och...